Nevers

Polhemskolan har sedan flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Polhemskolan har flera år tillbaka ett utbyte med Jules Renard gymnasiet i Nevers - Lunds vänort i Frankrike. Det är elever från våra steg 3 och 4-grupper som tillbringar en vecka i Nevers och sedan tar emot de franska eleverna under en vecka.

Besöken sker under vårterminen men kontakterna knyts redan under hösten via mejl och Facebook. Under Neversvistelsen är de svenska eleverna med på vissa lektioner, gör studiebesök och utflykter och umgås med sina franska vänner, som de också bor hemma hos.

Under rådande omständigheter med Coronapandemi är alla resor inställda.