Kina

Lunds kommun har ett avtal om samarbete, ”Memorandum of Understanding” med Hangzhou i sydöstra Kina. Avtalet signerades 2008 av Kommunfullmäktiges ordförande i Lund samt Borgmästaren i Hangzhou.

hangzhou-kina-karta

Samma år signerades ett ”Expression of intent regarding co-operation within the area of Education between Hangzhou and Lund”. Samarbetet mellan Xuejun High School och Polhemskolan har arbetats fram sedan dess. Samarbetsområdena är fysik och språk. Polhemskolans spetsutbildning är samarbetsparten gentemot de elever som studerar science på Xuejun High School.

Aktiviteter

2011 åkte en grupp elever från Xuejun High School till Sverige och Polhemskolan tillsammans med två lärare (fysik och engelska) och rektorn på skolan, Mr Ma. Eleverna bodde hos elever på fysikprogrammet och fick lära sig om den svenska kulturen samt träna sin engelska.

2012 åkte Polhemselever till Hangzhou tillsammans med lärare i fysik samt biträdande rektor. Senare samma år fick två lärare från Polhemskolan möjlighet att undervisa på Xuejun High School.

Sedan dess har grupper med elever och lärare årligen varit på besök hos oss och vi hos dem. Årets elever på fysikprogrammet ser med spänning fram emot sitt besök hos sina kinesiska värd elever i oktober.

Under rådande omständigheter med Coronapandemi är alla resor inställda.