Erasmus+ New Voices of Europe

I detta EU-finansierade projekt som löper över tre år får fyra ungdomar varje termin möjlighet att under en vecka, i sällskap med lärare, besöka något av deltagarländerna Sverige, Norge, Tyskland, Bulgarien, Italien, Frankrike.

Erasmus+ New Voices of Europe

Ungdomarna bor i familj och deltar i det program värdskolan har planerat. Vårterminen 2019 är Polhemskolan värd och välkomnar då 20 elever och 10 lärare från övriga fem länder till temat Nyanlända och Utbildning.

Genom mötet med nyanlända och de som arbetar med dem på olika nivåer i samhället ska projektet ska leda till ökad förståelse för de utmaningar nyanlända möter och hur det mottagande samhället skulle kunna arbeta för att möta dessa utmaningar på bästa sätt. Slutprodukter blir en Podcast – A Voice - med inspelningar och intervjuer från samtliga sex möten.