Internationalisering

Polhemskolan arbetar aktivt för ett rikt och levande internationellt utbyte.

Använd länkarna till vänster för att läsa mer om våra internationella projekt.

Internationaliseringsplan

Mål

  • Att utbildningen på Polhemskolan ska vara anknuten till det svenska mångkulturella samhället och arbetslivets ökande internationalisering.
  • Att ökad insikt och förståelse för det svenska kulturarvet och andra kulturer/mentaliteter ska skapa en trygg identitet och motarbeta främlingsfientlighet och etnocentrism.
  • Att verksamheten på Polhemskolan ska präglas av ett internationellt/globalt perspektiv.
  • Att Polhemskolan, via ett brett utbud av språkkurser, ger de kunskaper som krävs för kommunikation och för att förbereda för en alltmer internationell arbetsmarknad.
  • Att internationaliseringen kommer alla elever och hela skolpersonalen till del.
  • Att verksamheten på Polhemskolan skapar medvetenhet kring FN:s millenniemål

Medel

Internationella projekt som ligger i linje med ovan nämnda mål kommer att prioriteras.