Information om GDPR

Behandling av personuppgifter

Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter:

https://lund.se/om-webbplatsen-lund.se/behandling-av-personuppgifter2/