Klass- och programråden

Klassrådet

är den enskilda klassens forum för gemensamma angelägenheter. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Fungerande aktiva klassråd är ett absolut krav för att elevinflytande och elevansvar skall bli verklighet.
 
Klassrådet sammanträder regelbundet och behandlar frågor som rör klassens arbete och arbetssituation, information om vad som händer på skolan, elevkårens arbete, vad som behandlas på samverkan, elevskyddsfrågor m.m.

Elevprogramrådet

Det finns ett elevprogramråd för varje program som behandlar programmets gemensamma angelägenheter. Programrådet består av företrädare för klassen och biträdande rektor.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider