ESO - Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden är elevernas egna skyddsombud och arbetar med systematiskt miljöskyddsarbete.

Som elevskyddsombud är vi utbildade inom arbetsmiljö och sköter diverse frågor som rör inte bara säkerheten på skolan utan även matfrågor, lärarrelationer och elevers ergonomiska situation bland annat. Vi har utskott som jobbar med elevdemokrati och trivsel, miljö, mat och skolgården.

Vi har nära kontakt med skolledningen som gör att förändring sker snabbare.

Ta chansen och gör din röst hörd på skolan genom att kontakta oss med dina önskemål eller klagomål!