Pexet

Pexet är Polhemskolans spex som, enligt tradition, varje år sätter upp tre föreställningar i april månad.

Pexet är en helt och hållet elevstyrd organisation där elever är ministrar för de olika grupperna som därefter är under ledning av en president. Grupperna fylls ut med ca 150 elever som jobbar hårt för att Pexet ska bli Lunds bästa gymnaisespex. Exempel på grupper är Skådis, Manus, Film, Band, Smink, Rekvisita, Kostym.

Samtliga gymnasieskolor i Lund genomför detta evenemang varje år där rivaliteten mellan skolorna sätts på prov om vem som kan anordna det bästa och roligaste spexet. Katedralskolans spex heter Katterevyn och Spykens heter Spyxet.