Elevkårsstyrelse 2021/22

Vid Elevkårens årsmöte onsdagen den 19/5 2021 valdes en ny styrelse för 2021/22. Alla elever som är medlemmar i Elevkåren har rösträtt.

Ordf: Nathalie Al Rifay Olsson
Vise ordförande: Hugo Delblanco
Ekonomi: Jonathan Orrhede
Ledamot: William Hultén

Mer information om Polhems Elevkår och länk till medlemsanmälan finns på instagram https://www.instagram.com/elevkarpolhem/

Relaterad information