Bal och studentutskottet

Vi på bal & studentutskottet anordnar den årliga studentbalen och fixar allt som har med studenten att göra!