Elevinflytande på Polhemskolan

På Polhemskolan har vi en elevkår sedan 2003.

En ständigt återkommande och viktig punkt på skolans dagordning var i början av 2000-talet hur elevdemokratin på en skola skall praktiseras. Under höstterminen 2003 träffades representanter från elever, lärare och skolledningen för att diskutera fram en plan för ökat elevinflytande på Polhemskolan.

Tanken på att ersätta det tradionella rådet med en elevkår föddes. Förslaget arbetades fram under ett par intensiva veckor innan det slutligen presenterades för och godkändes av samtliga representanter i skolledningen. Den nya elevkåren började sakta men säkert ta form och har nu funnits på skolan i 18 år.