Försäkringsinformation för europaelever

Lunds kommuns elevolycksfallsförsäkring gäller så länge man är inskriven som elev på programmet. Hela året, hela dygnet.

Inga geografiska begränsningar, ingen självrisk. Observera dock att det är en ren olycksfallsförsäkring och ingen sjukförsäkring.

Lunds kommuns reseförsäkring gäller vid skolresor samt resor för praktik i in- och utland. Däremot inte vid studier i utlandet och vanligahemförsäkringar gäller i regel bara under 45 dagars utlandsvistelse.

Eleverna är i viss mån försäkrade via utlandsskolorna. Det är ändå nödvändigt att teckna en vanlig reseförsäkring för tiden i Europa.Många försäkringsbolagtillhandahållerförsäkringar för elever som ska plugga utomlands. Kolla först med ert hemförsäkringsbolag.

Glöm inte att beställa det Europeiska Sjukförsäkringskortet via Försäkringskassans hemsida.

Observera att det endast gäller den offentliga sjukvården i samtliga EU/EES-länder.