Elevhälsans specialpedagogiska insats

Uppdragsbeskrivning: Specialpedagog på Polhemskolan

Specialpedagogens uppdrag vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Specialpedagogens uppdrag är att arbeta skolutvecklande genom ett hälsofrämjande och förebyggande samarbete med elevhälsopersonal, arbetslag, skolledare, elever och vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om uppdragsbeskrivning för specialpedagoger.

Relaterad information