Skolpsykolog

Elevhälsans psykologiska insats, skolpsykolog.

Skolpsykologen arbetar huvudsakligen med utredningar av elever med någon form av inlärningsproblematik. Kontakt med skolpsykologen förmedlas via kurator, skolhälsovården eller specialpedagogerna.

Relaterad information