Kurator

Elevhälsans sociala insats, kurator.

Skolkurator arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser med syftet att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas emotionellt och socialt. Skolkurator arbetar med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever och tillför den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsoarbete.

Skolkurator genomför yrkesmässiga samtal som till exempel stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och ibland föräldrar. Kurator utgår från dina behov och samtalar om det som känns viktigt för dig, utan någon plikt att föra journal.

Kuratorerna hittar du i byggnad 3 och 7 måndag-fredag kl. 08.00-16.00 eller efter överenskommelse.

Relaterad information