Blanketter

Blanketter är i stor utsträckning numera e-tjänster. De blanketter vi har specifikt för Polhem finns på vklass och nås via inloggning som eleverna får när de börjar hos oss.

Vårdnadshavare loggar in på vklass med Bank ID via Skolportalen