Mediateket

Välkommen till mediateket som ligger en trappa upp i anknytning till biblioteket!

Mediateket på PolhemskolanFörutom 20 studieplatser finns 12 datorer, 8 med avancerad programvara som krävs för att kunna arbeta med olika medier, två skrivare kopplad till nätverket samt en skrivare för utskrift från bärbara elevdatorer.


Man kan av läromedelssupporten på mediateket få hjälp med specifika läromedelsfrågor, inlästa läromedel mm.

Mediateket är öppet skoldagar kl.8.30 -16.00.
Obemannat:
kl. 10.00-10.30
kl. 12.30-13.30
kl. 15.00-15.30

Kontakt: Läromedelssupport
Mobil 0709-432816

Relaterad information