Länk till startsidan

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en central resurs och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Vi stödjer och stärker skolbiblioteken i Lund så att verksamheterna kan utvecklas och förstärkas i enlighet med elevernas behov och måluppfyllelse. Vi ger bland annat konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor och samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för skolbibliotekarier samt skolledare.

Skolbibliotekscentralen är en del av Folkbiblioteken i Lund

Barnets kontakt med biblioteksverksamheten löper som en röd tråd genom förskole-, skol- och utbildningssystemet. Folkbiblioteken strävar efter att stärka det livslånga lärandet i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet.

Läs mer om de erbjudanden som Folkbiblioteken i Lund har till förskolor och skolor i Lunds kommun.

Kataloger och system

Samtliga grundskolor i Lunds kommun har anslutit tillbibliotekssystemet BOOK-IT, som Folkbiblioteken i Lund använder sedan 1999. Skolbiblioteken får därigenom också tillgång till det skolanpassade webbgränssnittet FreeLib. Under 2009/10 utvecklade och testade vi tillsammans med Axiell en 2.0 lösning för skolbibliotek.

Har du frågor, kontakta systemavdelningen.
E-post: bibl.systemavd@lund.se

FreeLib

För bibliotekspersonal.

Logga in till FreeLib

Grundskolornas bibliotekskatalog

Logga in till grundskolornas bibliotekskatalog

Skolbiblioteksenkät

Vad tycker eleverna om sitt skolbibliotek? Enkäten genomfördes 2012, 2015 och 2018.

Här kan du läsa en sammanställning av 2018 års resultat. Pdf, 2 MB.

Skolbibliotek

De som har godkänt att namn, telefonnummer samt e-postadress publiceras på hemsidan, finns med i listan.


Kontaktpersoner på skolbiblioteken

Skola

Kontaktperson

E-post

Backaskolan

Monika Staub Halling

monika.staubhalling@lund.se

BMSL (Bilingual Montessori
School of Lund)

Ann Lagerhammar

ann.lagerhammar@bmsl.se

Byskolan

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

Delfinskolan

Annelie Carlsson

annelie.carlsson@lund.se

Flygelskolan

Susanne Monzón

susanne.akessonmonzon@lund.se

Fågelskolan

Åsa Persson

asa.persson3@lund.se

Fäladsgården

Magnus Barnholdt

magnus.barnholdt@lund.se

Fäladsskolan

Annelie Carlsson

annelie.carlsson@lund.se

Genarps skola

Pernilla Ulmius

pernilla.ulmius@lund.se

Gunnesboskolan

Emma Bister

emma.bister@lund.se

Hagalundskolan

Momo Wallerek Myrgren

momo.wallerekmyrgren@lund.se

Hubertusgården

Per Olov Norman

perolovleonard.norman@lund.se

Håstads skolaHäckeberga skola

Pernilla Ulmius

pernilla.ulmius@lund.se

Idalaskolan

Sara Mauritzon

sara.mauritzon@lund.se

Internationella
Engelska Skolan i Lund

Helena Svensson

helena.svensson.lund@engelska.se

ISLK

Anna Regnell

anna.regnell@lund.se

Järnåkraskolan

Anna Regnell, vik.

anna.regnell@lund.se

Killebäckskolan

Elina Nilsson Klang

elina.klang@lund.se

Klostergårdsskolan

Magnus Barnholdt

magnus.barnholdt@lund.se

KulparkskolanKunskapsskolan

Jenny Olsson


Lerbäckskolan / Oskarskolan

Hilda Andreassen

hilda.andreassen@lund.se

Lingua MontessoriskolanLMG - Lunds
Montessorigrundskola

Lena Tilly

lena.tilly@lmgilund.se

Lunds Waldorfskola

Karin Seyfali

bibliotek@lundswaldorfskola.se

Montessori Mondial Lund

Despina Asimakidis

despina.asimakidis@montessorimondial.se

Munspelets skola

Anita Andersson

anita.andersson@lund.se

Mårtenskolan

Sara Mattsson

annasara.mattsson@lund.se

Nyvångskolan

Emelie Estling

emelie.estling@lund.se

Palettskolan

Robin Lundin

robin.lundin@lund.se

Prästängsskolan

Mattias Öhrman


Påskagängets skola

Erika Olofsson Liljedahl

erika.liljedahl@lund.se

Revinge skola

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

St Thomas skola

Gunnar Karlgren


Svaleboskolan

Sara Mauritzon F-6

sara.mauritzon@lund.se

Skrylleängskolan

Jessica Tell


Svaneskolan

Astrid Deppert

astrid.deppert@lund.se

Torna Hällestads
skola

Momo Wallerek Myrgren

momo.wallerekmyrgren@lund.se

Tunaskolan/
Östervångskolan

Sara Mattsson
Sara Seyffart

annasara.mattsson@lund.se

Sara.Seyffart@spsm.se

Uggleskolan

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

Vallkärra skola

Magnus Dahlberg


VegalyckanVikingaskolan

Charlotte Hammar

charlotte.hammar@lund.se

Vårfruskolan
Apelskolan

Martina Lind

martina.lind@lund.se

Österskolan

Jessika Jürs

jessika.jurs@lund.se

Östratornskolan

Karin Bern

karin.bern@lund.se

Skolbibliotekarierna i Lund har genom en arbetsgrupp kallad Röda tråden skapat gemensamma riktlinjer förmedie- och informationskunnighetinom grundskolan. Det finns kommunabonnemang för följande databaser: Alex, Landguiden, Mediaarkivet och NE.

Databaser

Alex - författarlexikon på svenska.
Landguiden- innehåller utförliga texter om varje lands geografi, kultur, historia, politik, m.m. samt även kartor.

Mediearkivet - arkiv med tidningstexter, radioinslag och kungörelser.
Nationalencyklopedin, NE - Folkbibliotekets avtal har upphört men skolorna har ett separat avtal. Innehåller förutom uppslagsdelen även filmer från UR, olika temapaket med mera.

Informationssökning-källkritik

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?