Länk till startsidan
Nyanlagda planteringar och gångar på en skolgård.

Gröna skolgårdar

Gröna skolgårdar är en långsiktig skolutvecklingssatsning som pågått sedan början av 90-talet i Lunds kommun. Målet är att skapa en förändring av hur vi använder och utformar skol- och förskolegårdarna. Här kan du hitta inspiration till förändring av gården samt ansöka om bidrag till ert projekt!

Ansök om projektbidrag

Skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön. Tre gånger varje år kan intresserade skolor och förskolor i Lunds kommun skicka in ansökan om bidrag med arbetsbeskrivning och ekonomisk kalkyl. Vi rekommenderar er att alltid ha en dialog med er förvaltare om planerade utvecklingsprojekt så att skötseln av utomhusmiljön ska bli så smidig som möjligt för alla parter. Utöver detta behöver ytterligare kriterier uppfyllas för att en projektansökan ska godkännas. Läs vidare i Kriterier för ansökan nedan.

Önskar ni få inspiration till möjliga utvecklingsprojekt på er gård, tveka inte att kontakta oss på naturskolan@lund.se.

Sista dag att göra en ansökan för de tre perioderna är 15 november, 1 mars och 15 maj. Det är bara skolor och förskolor i Lunds kommun som kan söka bidrag. 

Nästa möjlighet att göra en ansökan är senast den 15 november 2021.

 • Projektet ska bygga på delaktighet. Barn/elever och personal ska vara engagerade i förändringsarbetet. Gärna också föräldrar.
  För inspiration se texten Barns delaktighet och inflytande i Gröna skolgårdsprojekt.
 • Fysiska åtgärder som utvecklar och berikar utemiljön prioriteras framför åtgärder av underhållskaraktär.
 • Åtgärder som på ett påtagligt sätt förstärker lärande om kretslopp, ekosystem och klimatfrågor ges särskild prioritet.
 • Bidrag kan i viss mån också sökas till pedagogiskt material att använda i utemiljön.
 • Förskolor och skolor i Lunds kommun som förvaltas av Lundafastigheter kan söka bidrag först efter att projektet kommunicerats med förvaltaren.
  Ta del av Regler för egenbyggen innan ni påbörjar ett projekt.
 • Bidrag beviljas inte till inköp av enbart entreprenad. Delaktighet från barn/elever och personal krävs.
 • Bidrag beviljas inte till projekt som enbart handlar om ombyggnad/reparationer.
 • Bidrag beviljas inte till inköp av enbart prefabricerad utrustning för varaktigt bruk.
 • Tidigare erhållna bidrag ska vara redovisade innan man kan ansöka för nya projekt.
 • Bidrag kan maximalt finansiera 75 procent av kostnaden och skolan/förskolan ska ur egen budget finansiera minst 25 procent av projektet. Detta ska framgå av den ekonomiska kalkylen i ansökan.
 • Maximalt belopp för bidrag till ett projekt är 75 000 kronor.
 • Beviljat bidrag betalas ut efter att en skriftlig rapport i text och bild från genomförandet skickats till Naturskolan. Alla projekt, oavsett när ansökan gjordes/beviljades under året ska vara rapporterade och fakturerade senast den 15/11.

Beviljade Gröna skolgårdsprojekt 2021

Dessa skolor och förskolor i Lunds kommun har beviljats bidrag för att genomföra projekt under 2021 inom utvecklingssatsningen Gröna skolgårdar.

Förskola eller skola

Gröna skolgårdsprojekt

Apelskolan

Jord, växter, byggmaterial och redskap

BMSL preschool Flyinge

Uteklassrum

Delfinens förskola

Pallkragar, växter, jord och flis

Engelska skolan

Skolträdgård

Fågelskolan

Pilekoja, lyckohjul och växter

Förskolan Arken

Odling, redskap, färg och klätterrep

Förskolan Framtiden

Bygge av klätterhus, buss/tåg och aktivitetstavla

Förskolan Måsen

Jord, växter, färg och utedraperier

Förskolan Äpplet/Pandan

Sinnesträdgård

Genars skola

Uteklassrum

Hagalundskolan

 Utekiosk

Holkens förskola

Odling, sittplatser och klättervägg

Hubertusgården

Odling i pallkragar

Häckebergaskolan

Vattentunnor, jord, täckbark och frö

I Ur och Skur Solstrålen fsk

Utematlagning

Kattfotens förskola

Klättervägg och koja

Kobjer förskola

Ekobas, odling, vattentunna och käpphäststall

Komvux

Uteklassrum och odling

Lantställets förskola

Uteatelje

Lergökens förskola

Buskar, jord och täckbark

Lund International School

Väggmålningar och inbyggda planteringar

Lunds Waldorfskola fritidshem

Skogslek - rephinderbana, klätterbro

Munspelets skola

Jord, växter och redskap

Målarstugans förskola

Växter, jord och vattentunna

Nyvångskolan

Odling

Ormen Långe förskola

Jord, växter, pallkragar, färg och tyg

Plommonets förskola

Pallkragar, jord, växter och redskap

Regnbågens förskola

Trädbänk, kub och hyllplan

Rosa Tornets Montessoriförskola

Sinnesträdgård och griffeltavlor

S:t Hansgården

Kaninhus

Sankt Thomas skola och fsk

Gräsyta

Snickarbackens förskola

Vattentunna, jord och fröer

Studentkårens förskola

Vattenland

Tegels förskola

Odling, sittplatser och vattenlek

Tuna förskola

Odling och trädgårdsredskap

Waldorfbarnträdgården Solvinden

Odling

Waldorfförskolan Äppellunden

Träd, växter, kastanjestaket och gångar

Österskolan

Odlingsprojekt

Östertulls Montessoriförskola

Utesov

Varför behöver barn och unga gröna skolgårdar?

På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA, International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar arkitekter, stadsplanerare, pedagoger och forskare över hela världen. De berättar i den här filmen om varför gröna skolgårdar – levande landskap – är viktiga för barns lek.

Filmen gjordes i samband med den femte internationella skolgårdskonferensen Green Grounds for Health and Learning som gick av stapeln i Lund 12-14 september 2016. Filmen är ca 11 minuter lång, på engelska med engelsk undertext.

Policy för skolgårdar i Lund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppmanat samtliga berörda förvaltningar att arbeta efter denna målbeskrivning som innebär att skol- och förskolegården ska vara:

 • en plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön.
 • en plats som går att påverka.
 • en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov.
 • en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt.
 • en tillgång för stadsdelen.
 • en plats med biologisk mångfald.
 • en säker och hälsosam plats.

Historien om Gröna skolgårdar

När utvecklingsarbetet startade 1992 såg många utemiljöer bedrövliga ut. Många klagade på skötsel av rabatter, trasiga basketkorgar, dåliga lekredskap, stora sterila asfaltöknar, knäckta träd med mera. Det kändes därför lika viktigt att åstadkomma en förändring av värderingar och attityder till utemiljön som om en rent fysisk förändring av den. I mitten av 90-talet blev Gröna skolgårdar ett permanent utvecklingsprogram med egen fastlagd budget. I juni 2008 beslutade kommunfullmäktige att utöka den ekonomiska ramen så att både skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön. I dag kan vi med gott samvete säga att vi har kommit en bra bit på vägen.

Skolgårdar ska utgöra en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön betraktas som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?