Länk till startsidan

Uteklassrum Sularpsbäcken

Från centrum i Södra Sandby rinner Sularpsbäcken norrut i Sofielundsparken. I detta uteklassrum beskriver vi den norra delen av parken med utgångspunkt från Södra Sandby församlingshem.

Sofielundsparken ligger på gång- eller cykelavstånd för alla skolor och förskolor i Södra Sandby. Busshållplatser finns i Södra Sandby centrum och vid kyrkan. Från dessa är det gångavstånd.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Sularpsbäcken på kartan.

Upptäck området

Sofielundsparken som består av en mosaik av planteringar och öppna ytor är utmärkt för utomhuspedagogik i både förskola och skola. 40 meter rakt öster om församlingshemmet finns en bro över Sularpsbäcken. Här är en bra plats för att nå vattnet för till exempel håvning efter småkryp och annat liv (nr 1 på kartan nederst). Insektslivet i bäcken är rikt med bland annat sländor, skalbaggar och snäckor.

På hösten leker öring i Sularpsbäcken. Den befruktade rommen läggs i lekgropar på väl strömsatta sträckor och täcks över av grus och sten. För att förbättra lekmöjligheterna för öringen har lekgrus och stenar lagts ut på olika platser. Med en ficklampa och lite tur går det att se öringens lek i Sularpsbäcken under mörka novemberkvällar.

Det går att följa ett gång- och cykelvägssystem för att utforska Sofielundsparkens olika delar. Ännu roligare är att gå i passagerna mellan de planterade dungarna via smala gräsremsor som lockar till spring för att undersöka vad som finns där passagen slutar. Mindre än 100 meter nedströms bron finns en annan bra plats för att undersöka vattenlivet (nr 2 på kartan). Här står en del äldre uppväxta träd som skapar en inbjudande miljö. Alldeles intill finns en grillplats i kanten av en stor öppen gräsyta (G1) vilket gör platsen till en bra bas för olika aktiviteter i området.

Längs bäcken växer al, ask och björk och en varierad högörts- och vattenvegetation. Vi fortsätter följa ån nedströms drygt 100 meter och kommer till ett vindskydd med tak placerat på bäcken (nr 3). Just det, inte intill eller vid utan på bäcken!

Vindskyddet är robust men ändå vackert utformat. Golvet är genomsläppligt så att man kan se vattnet flyta under sig. Det ger en härlig känsla av bäckens närvaro. Beroende på årstid kan vattenflödet vara allt ifrån kraftigt till nästan obefintligt. Det gäller att inte tappa några småsaker för då hamnar de i vattnet. Sittplatser med höga ryggar ger skydd mot vinden. Här kan man samla en klass eller barngrupp, vilket gör även denna plats till en lämplig bas för olika aktiviteter i området.

Vindskydd i trä placerat över en bäck.

Det finns flera öppna gräsytor av olika storlek i Sofielundsparken (G1-G4). Alla är inramade av träd och buskar vilket ger dem rumskänsla. Ytan längst i norr (G4) är dock mer öppen mot öster men även här finns en fin basplats i skydd av en liten kulle i sydvästra hörnet (nr 4 på kartan nedan). Befinner man sig i en av gräsytorna ser man inte vad som pågår i de andra. Det är verkligen som att gå in i olika uteklassrum.

Dungarna som skiljer de olika öppna ytorna åt är naturlikt planterade med framför allt avenbok, ek och hassel. Tidigt på våren blommar vintergäck, snödroppar och andra lökväxter i dungarna. Fågelsången gör området lämpligt för studier av vanliga häckfåglar och deras val av föda och boplats.

Vissa gräsytor klipps inte lika intensivt som andra. Dessa kan då fungera för undersökning av småkryp bland högt gräs och örter.

Bland våra pedagogiska aktiviteter kan du hitta många fler förslag på aktiviteter som kan göras i området vid olika årstider beroende på vilket syftet är med lärandet.

Gå till pedagogiska aktiviteter.

Karta över Sofielundsparken i Södra Sandby

Lunds kommun fick statligt bidrag från Länsstyrelsen (LONA-bidrag) för att driva det lokala naturvårdsprojektet ”Bäcken i byn” i Södra Sandby. Projektet ska syftade till att få fler att upptäcka naturen kring Sularpsbäcken och även skapa bättre förutsättningar för bäckens fiskeliv. Projektet resulterade i en spångpromenad och ett vindskydd över vattnet i Sofielundsparken, samt aktiviteter kring livet i vatten och på land.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?