Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uteklassrum Häckeberga kvarn

Om man vill ge eleverna det där lilla extra av naturupplevelser så är en tur till Genarp och Höje å att rekommendera.

Ta buss till Genarp.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.
Det finns orienterings- och Skåneledskarta över området.

Vi utgår från Genarps idrottsplats och går mot ån. Innan vi kommer ner till vattnet stöter vi på spännande spår i landskapet. Här har legat en kvarn. Vi ser en restaurerad husgrund och en kvarnränna. Här är det fritt fram för både fakta och fantasi. Går det att hitta spår efter fler hus? Var börjar kvarnrännan? Varför grävde man en sådan? Hur ser det ut där den mynnar ut i ån? Hur levde man här? Träd och buskar vittnar om trädgård och bebyggelse. Här finns snöbär, apel och syren.

På andra sidan ån ser vi spår av vägar och en vacker stengärdsgård. Kanske kan vi inte ge svar på elevernas frågor men vi kan inspirera dem till egna tankar om området.

Tre bilder: Ruiner av Häckeberga kvarn, en meandrande å i skog, en stenmur genom skog.
Tv - Häckeberga kvarn, i mitten - Höje å meandrar precis invid kvarnen, th - rester av hus och murar i området.

Mitt i historien

Efter det att eleverna bekantat sig med området kan det efterarbetas på olika sätt. Hur såg här ut på riktigt? Vart gick vägarna? Varför är här en stengärdsgård? Här får man söka olika källor. Kanske elever och lärare på Genarpsskolorna har svaren. Kan man söka fakta hos någon hembygdsförening?
Om man inte vill gå så djupt i forskningen kan eleverna ensamma eller i grupp få fantisera ihop sin egen kvarnmiljö med hjälp av text och bild eller annat skapande.

Vandringar och lekar

Det finns stigar att följa i hela området. Många Lundaklasser har startat här för längre vandringar till Romeleklint. Efter en kort vandring på andra sidan ån kommer man till ett härligt beteslandskap som gjort för matrast och utrymmeskrävande lekar. Området är också bra för geocaching.

Naturstudier

Det är nog lättare att räkna upp vad man inte kan göra för här finns alla möjligheter. Det finns olika naturtyper: våtmark, betesmark, bokskog, granskog och blandskog. De flesta trädslagen är representerade.

Under våren är här en rikligt blommande fältflora. På hösten framträder mossor och lavar på ett fantastiskt sätt. Det är spännande att jämföra mängd, storlek och artrikedom av lavar här och kanske i S:t Larsparken.

Hösten bjuder också på artrikedom vad det gäller svamp. Området är rikt på fåglar och har man tur och kan smyga, så kan man få se både hjort och rådjur. Ser vi inte djuren så har vi rika möjligheter att studera spår och spårtecken efter många olika sorters djur.

Upplevelser

Möllan, ån, betesmarken, ja hela området är en plats att bara vara. Det är ett ställe att uppleva och njuta av under alla årstider. Ett ställe som vi önskar att alla elever får besöka någon gång under sin skoltid.

Ån

Ån är vår och höst porlande och livlig men kan under sensommaren förvandlas till små rännilar. Det är spännande att bara vara och upptäcka och leka längs- och ( med stövlar) kanske i ån. Många klasser har besökt Höje å på olika ställen i stadens närhet. Här kan man jämföra växt och djurliv med tidigare besökta platser. Finns det likadana i ån? Är växterna de samma osv.
Materiallista och förslag på upplägg i aktiviteten vattenhåvning.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?