Länk till startsidan

Studiecirkel: Omställning i skolan 

Sista anmälningsdag har passerat. Vill du ha stöd i att arbeta med dessa frågor på din förskola/skola, tveka inte att kontakta oss!

Tid: Första träffen är tisdag 28 februari, kl. 15–17 (OBS NY TID!)

Plats: Naturskolan, Svanegatan 9 i Lund

Målgrupp: All skol- och förskolepersonal

Sista anmälningsdag: Tisdag 21 februari

Vi bjuder in till en studiecirkel där samtalet och reflektion kring den omställning vi står inför är fokus.

De globala målen stakar ut en gemensam väg för att nå en hållbar utveckling, men räcker det? Ett nytt begrepp ”existentiell hållbarhet” har dykt upp för att skapa ett utrymme för frågor som inte ryms i de tre dimensionerna (ekologisk, social och ekonomisk) av hållbar utveckling. Begreppet bjuder in till existentiella frågor, såsom människans begränsade tid på jorden, vår del i och koppling till ekosystem och andra arter, samt vad som skapar mening och hopp. 

Vid fem tillfällen under våren ses vi för att lära mer om begrepp som kopplar till omställning och transformation tillsammans. Vi funderar och diskuterar frågor som: Hur pratar och förhåller vi oss till omställning i skolan? Vad finns bortom källsortering, konsumentmakt och teknikoptimism i resonemangen kring skolans arbete med miljöfrågor? Hur pratar vi om hur vårt samhälle förhåller sig till naturen och jordens ekosystem? Hur tar vi hand om de känslor som miljöhoten skapar i oss och i våra elever? Vad inger hopp och handlingskompetens? Hur skapar vi förutsättningar för eleverna att vara delaktiga i att forma vägen framåt? När och hur berör vi existentiella frågor i undervisningen? 

Vi ses vid 5 tillfällen mellan kl. 15–17. Mellan träffarna läser vi en text som berör någon av ovanstående frågor, vilken blir utgångspunkt under följande träffs diskussion. Tanken är att du efter varje träff har fått med dig både djupare kunskap och nya tankar kring ett tema, frågeställningar att lyfta i din elevgrupp samt någon aktivitet som kopplar till temat

Datum för träffarna:  

1: Tisdag 28 februari

2: Torsdag 23 mars 

3: Onsdag 12 april 

4: Tisdag 16 maj 

5: Torsdag 1 juni 

Anmälan och kostnad

Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare.

Anmäl dig via länken ovan, senast tisdag 21 februari.

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?