Länk till startsidan

Gröna skolgårdar nätverksträff: Skolgården som forskningsarena – 8 sept

Dagen handlar om hur elever och lärare kan upptäcka och gynna biologisk mångfald på skol- och förskolegården, och samtidigt bidra till viktig forskning!

Fyra elever står i en träddunge och tittar på ett papper med växter.

Tid: Torsdag 8 september, kl. 9–16.30
Plats: ISLK, Lund
Målgrupp: Skolpersonal samt skötselpersonal av skolgårdar

Sista anmälningsdag: Torsdag 1 september

Dagen bjuder på praktiska elevaktiva metoder för inventering av biologisk mångfald på skolgården. Under dagen kommer vi att presentera undervisningsmaterialet som har tagits fram av naturguider, lärare och forskare från Sverige, Spanien, England och Malta i Erasmus+projektet Natural Nations. Du får möjlighet att prova på metoderna för att inventera växter, fåglar och småkryp på skolgården och kartlägga deras livsmiljöer (habitat). Metoden finns översatt till engelska och spanska och kommer att spridas i flera europeiska länder. Under förmiddagen får du möta de forskare som har deltagit från Lunds universitet. De kommer att berätta om pollinerande insekter och fåglars villkor i stadsmiljö, vikten av att höja elevers ekologiska läskunnighet, samt hur de kommer att använda den data som samlas in från deltagande skolor runtomkring i Europa.

Enkla förändringar kan öka den biologiska mångfalden

Inventeringsmetoderna som presenteras ger eleverna möjlighet att upptäcka vilka arter som finns i deras närområde. Dessa upptäckter kan ge eleverna en insikt om sambanden mellan växter, småkryp, insekter och fåglar. Förutom att bidra till insamling av data syftar projektet Natural Nations till att väcka diskussion kring vilka slags åtgärder som behövs för att skapa fler och bättre platser för djur och växter på skolgården så att artrikedomen kan öka. Därför visar vi även hur enkla förändringar av gården kan öka den biologiska mångfalden. En av dessa åtgärder kan vara att låta delar av gräsmattan växa sig hög istället för att klippa gräset kontinuerligt. Vi delar också med oss av erfarenheter av att etablera och sköta så kallade höggräsytor för att gynna insekter på skol- och förskolegårdar.

Detta kurstillfälle är helt kostnadsfritt. Lunch och fika ingår!

Välkommen!

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?