Länk till startsidan

Grön skolgårdsdag: Permakulturdesign på skolgården

Vi sätter fokus på hur utformning av en plats kan göras med hjälp av permakulturdesign.

En bild på en cirkel av bänkar i en glänta.

Tid: Torsdag 4 maj, kl. 9–16.30
Plats: Palettskolan, Maskinvägen 2, Lund
Målgrupp: All personal i skola och förskola

Sista anmälningsdag: Torsdag 27 april

Grundidén med permakultur är att skapa platser som har ätliga ekosystem i en trädgård eller skolgård. Permakultur är en strategi för att se helheten, upptäcka sambanden mellan olika delar och bedöma hur dessa kan ändras, så att samspelet fungerar bättre. Målet är att skapa ett system som kan ersätta muskelkraft och fossila bränslen och de föroreningar som dessa orsakar. För att göra detta krävs noggrann design!

Under förmiddagen introducerar permakulturdesignern och landskapsarkitekten Elfrida Klacka permakultur och permakulturdesign, dess etiker, grundprinciper och förhållningssätt. Du får tillfälle att fundera över din egen gård och titta på de förutsättningar som finns där när det gäller människor, material, vindriktningar och byggnader. Utifrån det funderar och resonerar vi tillsammans kring vilken design som skulle passa för att skapa den plats man vill ha. Vi diskuterar hur vi kan arbeta med att involvera eleverna i arbetet att analysera sin gård och komma med hållbara förändringsförslag.

Vi genomför sedan praktiska förändringar på Palettskolans skolgård utifrån designidéer som tagits fram under workshoppar med elever och pedagoger på skolan.

Anmälan och kostnad

Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Deltagare från andra kommuner är välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 700 kr/deltagare. För alla gäller att om du uteblir utan att meddela oss debiterar vi 700 kr.

Anmäl dig via länken ovan, senast torsdag 27 april.

Kontakt

Telefon: 046-359 70 60

E-post: naturskolan@lund.se

Adress: Observatorieparken, Svanegatan 9, Lund.

Hitta till Naturskolan via karta

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?