Länk till startsidan

Boka klassträffar med Naturskolan

Är du nyfiken på hur du som pedagog kan bedriva delar av din undervisning utomhus, men vill ha stöd i vilka aktiviteter du kan göra för att nå kursmålen, hur du kan lägga upp lektionen, eller hur du får klassen att vänja sig vid undervisning utanför klassrummet? Boka klassträffar med Naturskolan!

Naturskolan erbjuder ett upplägg för samarbete där vi tillsammans med dig som pedagog eller ditt arbetslag planerar ett antal tillfällen där Naturskolan träffar dig och din klass och genomför aktiviteter utomhus, på skolgården eller i närmiljön, som utgår från ert aktuella arbetsområde. Syftet är att erbjuda dig som pedagog en möjlighet till fortbildning under din undervisningstid. Passen med klassen kan vara allt från en timme till en hel för- eller eftermiddag.

Om du är intresserad och vill veta mer eller vill boka in ett första planeringstillfälle redan nu kontaktar du oss på Naturskolan genom att fylla i formuläret här nedan. Du kan också ringa oss.

Telefon: 046-359 70 60 

Elever sitter runt en eld.

Så här kan samarbetet se ut

Planering

Naturskolan och pedagog/arbetslag träffas fysiskt eller digitalt och diskuterar behovet at stöd, samt planerar innehåll/tema för klassträffarna (ca 1-1,5 h).

1-2 klassträffar

Naturskolan håller i utomhuspass med eleverna, utifrån den gemensamma planeringen (ca 1-4 h per träff).

Avstämning

Naturskolan och pedagog/arbetslag träffas fysiskt eller digitalt och utvärderar klassträffarna, samt diskuterar behov av fortsatt samarbete (ca 1 h).

Möjlighet till ytterligare 1-2 klassträffar

Vid behov håller Naturskolan ytterligare utomhuspass med eleverna, i samarbete med pedagog/arbetslag (ca 1-4 h per träff).

Utvärdering

Naturskolan och pedagog/arbetslag träffas fysiskt eller digitalt och utvärderar samarbetet, synliggör vilka lärdomar det gett och identifierar behov för att kunna vidareutveckla ett utomhuspedagogiskt arbetssätt (ca 1 h).

Exempel på arbetsområden eller teman

Årstidsväxlingar i naturen. Väderfenomen. Energiflöden. Vattnets egenskaper. Djurs och växters livscykler. Näringskedjor och ekosystem. Sinnesupplevelser. Materials egenskaper. Biologisk mångfald. Identifiering och gruppering av djur, växter och svampar. Människans påverkan på naturen. Resurshushållning. Hållbar utveckling. Miljöpsykologi. Samhällsplanering lokalt och globalt. Miljöundersökningar. Klimatförändring. Undersöka natur- och kulturlandskap. Kartor och rumslig uppfattning. Matlagning, recept och måltider. Rörelse. Allemansrätten. Friluftsliv. Matematik. Språk och kommunikation. Slöjdtekniker och material. Bild och konst. Teknik och egna konstruktioner. Energisystem.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?