Länk till startsidan

Palettskolan

Välkommen till Palettskolan - en kunskapsinriktad, kreativ skola med natur- och kulturintresse i västra Lund.

Palettskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 215

Palettskolan är en liten skola med en klass i varje årskurs. Den ligger i parkmiljö i västra Lund. Här arbetar vi för att alla ska känna sig trygga och finna studiero för att kunna utvecklas till sin fulla potential.

På skolan har vi ett litet mysigt bibliotek dit dörren står öppen och eleverna är välkomna under hela dagen.

Ett lärande hela dagen

Vi arbetar utifrån ett lärande hela dagen i förskoleklass, grundskola och fritidshem. I våra förskoleklasser, i skolan och på våra fritidshem har leken en stor betydelse för våra elevers kunskapsutveckling. Vi tränar elevers analysförmåga genom att till exempel utforska händelser, platser och tidsepoker och jämföra hur saker hänger ihop. Vi tränar kommunikativ förmåga till exempel genom att samtala och diskutera när vi skapar något tillsammans.

På fritidshemmet jobbar vi exempelvis med att skapa genom estetiska uttrycksformer, bygga med olika redskap och material, organisera och delta i lekar, samt fysisk aktivitet både inom- och utomhus.

Palettskolan arbetar med hållbar utveckling och har utmärkelsen Grön Flagg.

Skolval till förskoleklass 2022

Vill du veta mer om Palettskolan?
Öppet hus 10 januari

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Palettskolan

Adress: Maskinvägen 2, 227 30 Lund

Telefon: 046-359 92 10

Karta: Se Palettskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Erik Friede

Telefon: 046-359 71 51

E-post: erik.friede@lund.se

Biträdande rektor: Pernilla Ankell Mattisson

Telefon: 046-359 75 57

E-post: pernilla.ankellmattisson@lund.se

Skoladministration

Skoladministratör: Anna Larsson
Telefon: 046-359 92 10
E-post: anna.larsson@lund.se

Elevhälsa

Skolpsykolog: Tomas Kempe

Telefon: 046- 359 41 45

E-post: tomas.kempe@lund.se

Skolkurator: Sebastian Jerneck

Telefon: 046-359 99 96

E-post: sebastian.jerneck@lund.se

Specialpedagog: Ewa Svensson

Telefon: 046-359 48 77
E-post: ewa.svensson@lund.se

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Beskow - förskoleklass

046- 359 75 55

Leonardo - årskurs 1-2

046-359 75 43

Rafael - årskurs 2-3

046- 359 75 59

Akvarellen - årskurs 4-6

046- 359 59 92

Utvecklingsdagar Palettskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Torsdag 12 maj 2022

Måndag 13 juni 2022 - även fritids

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?