Länk till startsidan

Menade du: tur, plats, staket

Din sökning Mur, plank, staket gav 18 träffar

 1. Webbsida

  Mur, plank, staket

  Mur och plank kräver i de flesta fall bygglov. Förutom detaljplan och områdesbestämmelser är det främst placering, höjd, längd och genomsiktlighet som avgör. Ansök om bygglov eller gör en anmälan

  Start / Bygga och bo / Allt om bygglov / Bygga nytt, ändra eller riva / Mur, plank, staket

 2. Webbsida

  Pool och bassäng

  bygglov. Mer om skärmtak Om du vill bygga en stödmur eller sätta upp plank vid poolen krävs det bygglov, om fastigheten ligger inom detaljplanerat området. Mer om staket, mur och plank Ett poolhus kräver

  Start / Bygga och bo / Allt om bygglov / Bygga nytt, ändra eller riva / Pool och bassäng

 3. Webbsida

  Häckar och buskage

  Här får du tips och råd om hur du ser till att plank och häckar inte skymmer sikten.

  Start / Bygga och bo / Min bostad / Häckar och buskage

 4. Webbsida

  Brevduvefarmen

  krävs bygglov/startbesked från byggnadsnämnden. Mur och plank Mur eller plank är inte tillåtet på kolonilotten. Trädäck För trädäck i marknivå krävs inte bygglov, tänk dock på att minst 40

  Start / Uppleva och göra / Natur, lekplatser och parker / Koloniträdgårdar / För dig som har en koloni / Brevduvefarmen

 5. Webbsida

  Gläntan

  vara besiktningsbar. Brandkrav Anordnande av eldstad prövas genom bygglov/bygganmälan. Mur och plank Mur eller plank är inte tillåtet på kolonilotten. Trädäck För trädäck i marknivå krävs inte bygglov, tänk dock

  Start / Uppleva och göra / Natur, lekplatser och parker / Koloniträdgårdar / För dig som har en koloni / Gläntan

 6. Webbsida

  Haga

  anslutning till vattenledning får endast ske vid vattenposterna. Anslutningen ska vara besiktningsbar. Brandkrav Anordnande av eldstad prövas genom bygglov/bygganmälan. Mur och plank Mur eller plank

  Start / Uppleva och göra / Natur, lekplatser och parker / Koloniträdgårdar / För dig som har en koloni / Haga

 7. Webbsida

  Högbo

  vara besiktningsbar. Brandkrav För att installera eldstad respektive röksignal (skorsten) krävs bygglov/startbesked från byggnadsnämnden. Mur och plank Mur eller plank är inte tillåtet på kolonilotten. Trädäck För

  Start / Uppleva och göra / Natur, lekplatser och parker / Koloniträdgårdar / För dig som har en koloni / Högbo