Länk till startsidan

Tillgänglighetsdeklaration

Lunds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen lund.se och dess undersidor. Här beskriver vi hur lund.se och närliggande webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Omfattning av tillgänglighetsdeklarationen

Med webbplatsen menas lund.se och de närliggande webbplatserna visitlund.se, hogevall.se, lundskonsthall.se och internationalcitizenhub.com. Om vi har unika brister för en närliggande webbplats tydliggör vi det.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om om tillgänglighet till offentlig service, WCAG 2.1 nivå AA. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister som finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Välj typ av synpunkt (klagomål, förslag eller synpunkt) och sedan området tillgänglighet

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.
Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Bristande förenlighet med lagkraven

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

Bildbeskrivning

En del bilder saknar tillräcklig beskrivning. Vissa bilder innehåller text som inte finns beskriven.

Responsivitet

Dokument som finns på webbplatsen uppfyller inte kraven på responsivitet. Det innebär att om du kommer till ett dokument från mobil eller surfplatta kommer inte sidorna att anpassa sig till formatet.

Tillgängliga dokument

Webbplatsen använder i vissa fall pdf:er som inte är fullt tillgängliga. Vår ambition är att nya pdf:er som publiceras ska vara tillgängliga vid publicering.

Filmer

De flesta filmerna är textade men saknar alternativ som till exempel syntolkning.

Oskäligt betungande anpassning

Lunds kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Äldre pdf:er, broschyrer och dokument

Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det gäller bland annat inscannade handlingar och dokument som publicerats tidigare på lund.se. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Därför är inte alla handlingar och dokument tillgängliga fullt ut. Vi har som ambition att dokument som läggs ut på vår webbplats framöver ska uppfylla tillgänglighetskraven.

 

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?