Länk till startsidan

Tillgänglighetsredogörelse

Lunds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda och förstå innehållet. Här beskriver vi hur lund.se och närliggande webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem som vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Omfattning av tillgänglighetsdeklarationen

Med webbplatsen menas lund.se och de närliggande webbplatserna visitlund.se, hogevall.se, lundskonsthall.se och internationalcitizenhub.com. Om vi har unika brister för en närliggande webbplats tydliggör vi det.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda de brister som finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver innehåll från lund.se som inte är tillgängligt för dig. Vi strävar hela tiden efter att göra webbplatsen bättre. Ring eller skicka e-post.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: lunds.kommun@lund.se

Lämna en synpunkt

Lämna en synpunkt om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Välj typ av synpunkt (klagomål, förslag eller synpunkt) och sedan området tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.
Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Bristande förenlighet med lagkraven

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga

 • Tabb-fokus kan upplevas som otydligt visuellt.
 • Vissa formulärelement kan sakna beskrivningar.
 • Webbplatsen använder i vissa fall dokument och blanketter som inte är fullt tillgängliga. De kan vara felaktigt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan även finnas dokument där bilder och annan grafik saknar textalternativ. Vår ambition är dock att alla nya dokument som publiceras ska vara tillgängliga.
 • Vissa bilder saknar eller har otillräcklig alt-text och bildbeskrivning.
 • Det kan förekomma länkar utan beskrivande länktext vid användande av hjälpmedel.
 • Vissa filmer saknar syntolkning.

För dig med nedsatt kognitiv förmåga

 • Webbplatsen har en omfattande och djup navigationsstruktur.
 • Det förekommer långa texter.
 • Otydliga och inkonsekventa länktexter förekommer.
 • Många olika grafisk element och uttryck.

För dig med nedsatt eller utan hörsel

 • Vissa filmer saknar textning.

Hur vi testar webbplatsen

Vi granskar lund.se och närliggande webbplatser kontinuerligt med hjälp av självskattning med intern testning, samt verktyg för automatisk granskning och löpande användartester.

Senaste bedömningen gjordes i oktober 2022.

Senaste uppdateringen för att åtgärda fel gjordes i december 2022.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?