Länk till startsidan

Östratornskolan

Välkommen till Östratornskolan! Här arbetar cirka 70 medarbetare tillsammans för att skapa en stimulerande skolmiljö för elever och personal.

Röd tegelbyggnad med gräsmatta, bäck, träspång och blommande buske i förgrunden.

Fakta om skolan

Årskurs 4-9

Antal elever: 500

Årskurserna 4–6 och 7-9 har sina lokaler i varsin del av skolan, och i centrum ligger administration och gemensamma salar för praktisk-estetiska ämnen. Eleverna i årskurs 7-9 har sin undervisning i lokaler som byggdes 1997. Denna del av skolan är genom sin ekologiska anpassning unik i sitt slag och är miljöanpassad med ett sunt inomhusklimat, resurshushållning och kretsloppstänkande.

Direkt intill lokalerna finns fina grönområden och lekmöjligheter för eleverna.

Fritidshem intill 4H-gården

Östratornskolans fritidshem ligger i en naturskön miljö intill 4H-gården på Östra Torn. Hästhagar och en lummig trädgård omger fritids. Här har eleverna möjlighet att ta hand om kaniner, mata höns och klappa hästar. Samtidigt ges det möjlighet till aktiviteter i bland annat skateboardhallen, pingisrummet, fotbollsplanen eller pysselrummet.

Samspel och samarbete

Vårt ledord är ”Att lära att lära nu och i framtiden”. För oss innebär det att elevinflytande är centralt och att eleverna alltid ska veta vad de gör och varför så att de på bästa sätt ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och kompetenser. Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet, både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete.

För att kunna se eleverna och ge bästa stöd arbetar våra specialpedagoger och speciallärare nära elever och lärare. I skolans elevhälsoteam ingår, utöver specialpedagogisk kompetens, även kurator, socialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog. Även skolbibliotekarie, IKT-pedagog och studie- och yrkesvägledare finns med i arbetet för att öka elevernas måluppfyllelse. Vi arbetar för att skolarbetet i så stor utsträckning som möjligt ska göras i skolan.

Språksatsning

Sedan flera år har Östratornskolan utbyte med en tysk skola, för närvarande med Bad Doberan/Rostock. Utbytet innebär att tyska elever besöker elever på Östratornskolan, bor i familj och följer några skoldagar hos oss. Östratornskolans elever gör motsvarande vid besöket i Rostock.

Östratornskolan deltar årligen i Språkolympiaden, som är en nationell tävling för årskurs 9. Under åren som gått har många pokaler hamnat hos oss på Östratornskolan.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Östratornskolan

Besöksadress: Musikantvägen 1, 224 68 Lund

Telefon: 046-359 75 05

Karta: Se Östratornskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Ann-Marie Jannesson Elias
Telefon: 046-359 72 41
E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Biträdande rektor årskurs 4-6: Tove Nihlberg
Telefon: 046-359 73 82
E-post: tove.nihlberg@lund.se

Biträdande rektor årskurs 7-9: Cathrine Zander 
Telefon: 046-359 79 70
E-post: cathrine.zander@lund.se

Skoladministration

Skoladministratör: Camilla Samsun
Telefon: 046-359 75 05
E-post: camilla.sansum@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Fatima Filiz
Telefon: 046-359 75 09
E-post: fatima.bakhtifiliz@lund.se

Skolläkare: Jenny Wittrup

Skolpsykolog: Babe Strömberg
Telefon: 046-359 75 10
E-post: babe.stromberg@lund.se

Skolkurator: Mia Andreasson Bartee
Telefon: 046-359 35 79
E-post: mia.andreassonbartte@lund.se

Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare: Anna Friberg
Telefon: 046-359 77 22
E-post: anna.friberg@lund.se

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Östratorngården

046-359 53 17

Utvecklingsdagar Östra Tornskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Torsdag 9 december 2021

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*
Måndag 7 mars 2022 - även fritids*
Onsdag 25 maj 2022

Måndag 13 juni 2022 - även fritids

De utvecklingsdagar då även fritidshemmets pedagoger deltar har något fritidshem i området öppet. Har ni behov av omsorg de dagarna så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?