Länk till startsidan

Oskarskolan

Välkommen till Oskarskolan! Oskarskolan är en skola med förskoleklass till och med årskurs tre på Oscarshem i Lund, nära systerskolan Lerbäckskolan där eleverna får fortsätta från årskurs 4.

Oskarskolan

Fakta om skolan

Årskurs: F-3

Antal elever: 80

Oskarskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan har ett nära samarbete och delar resurser med Lerbäckskolan, exempelvis elevhälsoteam, skolbibliotek och en stor, nybyggd idrottshall. Skolan ligger i närheten av fina grönområden.

På Oskarskolan arbetar vi tillsammans för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor.

Maten på Oskarskolan kommer från Lerbäckskolans tillagningskök.

På fritidshemmet samlas alla elever tillsammans, från årskurs F-3. Under lov samarbetar Oskarskolan med Lerbäckskolan.

Gemensamt bibliotek

Oskar- och Lerbäckskolan har ett gemensamt skolbibliotek på 10 minuters gångavstånd från Oskarskolan. Biblioteket är öppet alla dagar i veckan och är bemannat med en heltidsarbetande fackutbildad bibliotekarie. Bibliotekarien är aktiv i undervisningen för att stödja pedagoger och elever i elevernas läsutvecklings och källkritiska förmåga.

Fokus på digital pedagogik

Oskarskolan har tillsammans med systerskolan Lerbäckskolan en heltidsanställd IKT-pedagog. (IKT står för information, kommunikation och teknik.) IKT-pedagogen samarbetar med skolans undervisande personal när det gäller pedagogiska frågor kring digital teknik. IKT-pedagogen samarbetar också med elevhälsoteamet och skolbibliotekarien kring tillgänglig digital lärmiljö samt digitaliseringens utveckling i skolan och samhället i stort.

Garanterad plats på Lerbäckskolans musikprofil

Alla elever på Oskarskolan som vill är välkomna att gå Lerbäckskolans musikprofil när de börjar i årskurs 4. Först när eleverna börjar årskurs 7 görs ett intagningsprov. Musikprofilen på Lerbäckskolan ger eleverna en bred musikalisk grund.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Oskarskolan

Besöksadress: Svenska vägen 10 b, 226 39 Lund
Telefon expedition: 046-359 72 30

Telefon fritidshem: 046-359 72 60

Karta: Se Oskarskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Malin Glad

Telefon: 046-359 56 11

E-post: malin.glad@lund.se

Biträdande rektor: Pia Zingmark Marklund

Telefon: 046-359 60 17

E-post: pia.zingmarkmarklund@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Ellen Skoog
Telefon: 046-359 72 36
E-post: ellen.skoog@lund.se

Skolpsykolog: Victor Dimitrov
Telefon: 046-359 72 38
E-post: victor.dimitrov@lund.se

Skolkurator: Filip Sandahl
Telefon: 046-359 72 37
E-post: filip.sandahl@lund.se

Bibliotek & IKT

Bibliotekarie: Hilda Andreassen
Telefon: 046-359 72 74
E-post: hilda.andreassen@lund.se

Webbredaktör, IKT-pedagog: Bodil Sölve
Telefon: 046-359 73 81
E-post: bodil.nilssonsolve@lund.se

Fritidshem

Fritids


Telefonnummer

Fritidshemmet

Skolan: 046-35 72 60
Köket: 046-35 51 70

Utvecklingsdagar Oskarskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022 - även fritids* (obs - i direkt anslutning till jullovet)

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?