Länk till startsidan

Bostad och hemlöshet

För att vi inom socialtjänsten ska hjälpa dig krävs att det är helt omöjligt för dig att själv lösa din situation. Det kan bero på missbruk, psykisk ohälsa eller annan social problematik. När du kommer till oss arbetar vi aktivt för att hjälpa dig att hitta en mer permanent lösning.

Jourlägenheter för våldsutsatta

Socialtjänsten har för närvarande tre möblerade jourlägenheter i Lund som är till för personer (med eller utan barn) som är utsatta eller riskerar att utsättas för hot eller våld. Lägenheterna är inte att anse som skyddade boenden även om adresserna inte lämnas ut.

Stödlägenheter

När du bor i en stödlägenhet tecknar du ett andrahandskontrakt med Lunds socialförvaltning. Våra stödlägenheter kan erbjudas till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden på grund av sociala och/eller psykiska problem och som är i behov stöd. Vid boende i stödlägenhet ingår även kontakt med socialrådgivare eller annan form av beslutad stödkontakt.

Akutboendet Piletorp

Piletorp drivs av Förenade Care på uppdrag av Lunds kommun och är ett akutboende för män och kvinnor från 18 år och uppåt, med en psykosocial problematik, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Här finns möjlighet till individuellt stöd och hjälp i kontakt med sjukvård, myndigheter och praktiskt socialpedagogiskt stöd. I verksamheten finns 22 platser för män och fyra för kvinnor.

Besöksadress: Snickarevägen 6
Kontakt: Verksamhetschef Lollo Dyson
Telefon: 046- 274 24 00
E-post: lollod@forenadecare.com

Ansök om bistånd till boende

Kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet för information om hur du ansöker om en plats på något av våra boenden för hemlösa. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kartläggning och handlingsplan

Handlingsplanen för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun innehåller 17 insatsområden. Redan idag finns insatser inom de flesta områden. Kartläggning av hemlösheten i Lunds kommun sker varje år i oktober.

Handlingsplan för att motverka hemlöshet 2018-2022 Pdf, 206 kB.
Kartläggning av hemlöshet oktober 2020

Lunds kommuns definition av hemlöshet

Som hemlös räknas en person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

Person som är på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras att skrivas ut inom tre månader och inte har någon bostad ordnad efter utskrivning eller utflyttning.

Person som bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt.

Du är dock inte hemlös om du mera långsiktigt bor i kommunens särskilda boenden. Du räknas inte heller som hemlös om du bor i andra hand eller är inneboende på öppna bostadsmarknaden.

Kontakta Mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta Mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?