Länk till startsidan

Bostad först och hyresgaranti

Bostad Först och hyresgaranti är kommunens stöd för ett tryggare boende.

Hyresgaranti

Socialförvaltningen kan bevilja hyresgaranti för personer där hyresvärden kräver borgensåtagande och där personen inte kan ordna detta på privat väg. Detta gäller endast personer som är i stort behov av bostad eller riskerar att förlora sin hyresrätt och inte kan lösa bostadssituationen på annat sätt.

Kommunal hyresgaranti

Socialförvaltningen kan besluta om kommunal hyresgaranti vilket omfattar max sex månadshyror under två år. Detta gäller de personer som genom kommunal hyresgaranti får ett eget förstahandskontrakt och bedöms ha ekonomiska förutsättningar att klara hyran. Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du har en betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt eller om hyresvärden anser att du har för låg inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som tillräcklig.

Bostad Först

Bostad Först bygger på tanken att människor behöver ett tryggt eget boende för att kunna ta itu med andra problem. Genom oss får du möjlighet att hyra en lägenhet i Lunds kommun. Samtidigt finns ett team till för dig för att ge dig den hjälp du vill ha och är i behov av.

Bostad Först riktar sig till dig som

  • Varit hemlös länge. Du har missbruksproblematik med eller utan psykisk ohälsa.
  • Har bott i många olika slags boenden utan att det blivit bra för dig.

Det här erbjuder vi dig

  • En egen lägenhet, som du hyr i andra hand.
  • Stöd av oss i Bostad Först-teamet. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp. Stödet utformas efter dina önskemål och behov.
  • Hembesök minst en gång i veckan. Utöver hembesöken träffas vi också på andra platser om du vill.

Det här förväntar vi oss av dig

  • Att du vill bo i en egen lägenhet.
  • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
  • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
  • Att du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
  • Att du är positiv till att ta emot stöd av oss i Bostad Först-teamet.

Mer om Bostad Först

Bostad Först är en evidensbaserad och av Socialstyrelsen rekommenderad metod för att motverka hemlöshet. Målgruppen är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon form av stödbehov. Utgångspunkten i Bostad först-modellen är att egen bostad är en mänsklig rättighet och att boende ska vara separerat från särskilda krav på till exempel drogfrihet. Att ha en bostad ses inte som ett slutmål utan som en förutsättning för att nå positiva förändringar i brukarnas liv.

Modellen infördes i Lund i september 2016. Hittills har verksamheten kunnat erbjuda ett antal brukare lägenheter via Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF).

Upprop till hyresvärdar!

Lund har idag ett fåtal lägenheter inom Bostad Först-verksamheten. Målet är tio lägenheter varav hälften inom det kommunala och hälften inom det privata fastighetsbeståndet. Vi söker nu hyresvärdar som är intresserade av att bidra genom att hyra ut en lägenhet till en person med Bostad Först-stöd.

Hör av dig direkt till enhetschef Gemila Al Kuraishi!
Telefon: 046-359 97 61
E-post: gemila.alkuraishi@lund.se

Kontakta Mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta Mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?