Länk till startsidan

Det här är överförmyndarenheten

Vi är en kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden i Lund, som är en gemensam överförmyndare för de Lund och Eslövs kommuner.

Vi rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Kontakta överförmyndarenheten

Telefon: 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Telefontid

Överförmyndarenheten har ingen telefontid. När du ringer till oss kommer du till medborgarcenter, som kan hjälpa dig direkt med vissa frågor. Om medborgarcenter inte kan hjälpa dig direkt kommer de att ta dina uppgifter och en handläggare kommer sedan att ta kontakt med dig.

Boka besök

Vill du besöka oss behöver du boka en tid. Ring eller mejla oss för att boka.

Tillsyn och ansvar

Överförmyndarnämndens ansvar

Det är överförmyndarnämnden som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta, och att pengarna är tryggt placerade och ger ränta. Om överförmyndar­nämnden begär upplysningar om verksamheten, är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndar­nämnden.

Överförmyndar­nämnden granskar hur gode män, förvaltare och förmyndare förvaltar personers ekonomi genom att kräva in redovisningshandlingar (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Om gode män, förvaltare eller förmyndare låter bli att lämna in sin redovisning i rätt tid, kan överförmyndarnämnden kräva in handlingen genom ett vitesföreläggande.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder

Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndar­nämnder. Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen en gång om året genomför en inspektion hos Överförmyndarnämnden. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Skåne om de har klagomål på överförmyndarnämnden i Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?