Tjejgruppen

Viär en samtalsgrupp för unga tjejer och kvinnor i åldrarna 16–23 år som varit utsatta för olika former av våld (psykiskt, fysiskt eller sexuellt) i en nära relation.

Gruppen är till för att få chans att bearbeta svåra händelser tillsammans med andra med liknande erfarenhet. Att dela tankar och känslor och få kraft att gå vidare i livet.

Våra gruppträffar är kostnadsfria och vi för inga journaler. Det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Om du känner dig osäker på om vi är rätt stöd för dig, får du gärna ringa och rådgöra med oss!

Kontakta oss för mer information

Ulrika Svensson
E-post: ulrika.svensson@skane.se

Christina Horstman
Telefon: 046-359 54 71 
E-post: christina.horstman@lund.se

Stödgruppen för våldsutsatta tjejer är ett samarbete mellan ungdomsmottagningen i Lund och Kriscentrum mellersta Skåne.