Våld och hot

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av din partner? Blir du slagen hemma? Har du svårt att hantera ilska, frustration och aggressivitet?

Vi erbjuder olika former av stöd till dig som varit med om traumatiska händelser. Det kan handla om våld, övergrepp eller andra situationer. Vi ger också stöd för dig som akut hamnar i en kris. Det finns hjälp att få både via socialtjänsten och via Kriscentrum i mellersta Skåne.

Lämna sidan snabbt!

Kriscentrum i mellersta Skåne

Lund och sju andra kommuner har tillsammans ett kriscentrum. Du kan även vända dig direkt till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Du kontaktar då Mottagningsenheten (kontorstid) eller Sociala jouren (utanför kontorstid) som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

Läs mer om Kriscentrum i mellersta Skåne här.

Akut skyddat boende

Lunds kommun har akuta skyddade boenden där personalen arbetar specifikt med kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer. Vi erbjuder inte bara ett säkert boende utan även krisstöd för barn och föräldrar. Kontakta Mottagningsenheten (kontorstid) eller Sociala jouren (utanför kontorstid), kontaktuppgifter se nedan.

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fredagar kl 15-01, lördagar kl 17-01, söndagar kl 17-22

Observera att telefontider kan variera vid storhelger, se information på lund.se/socialjour

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Telefon: 046-359 50 71, det går även bra att få kontakt genom att skicka sms till detta nummer 0734-32 58 42
Telefontid: Vardagar klockan 11–12
E-post: kriscentrum@lund.se

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Ringvägen 1B, andra våningen