Trygghetslarm

Trygghetslarm finns för att du som bor hemma ska känna dig tryggare. Du bär ditt larm som ett halsband eller en klocka och med hjälp av det kan du kalla på hjälp när som helst under dygnet. När du trycker på larmet får du kontakt med vård- och omsorgsjouren som är bemannad dygnet runt. Jouren kan kontakta hemvården eller ringa efter en ambulans om du behöver det.

Hur ansöker jag?

Om du endast behöver ett trygghetslarm kan du ansöka detta via vår e-tjänst.

Ansök om trygghetslarm

Är du i behov av annat stöd också kontaktar du en handläggare eller fylller i en ansökningsblankett. Därefter kommer du att bli kontaktad av en handläggare. 

Ansökningsblankett

Har du några frågor om hur du ansöker kan du kontakta din handläggare.

Kontaktuppgifter handläggare

Avgift för trygghetslarm

Du betalar maximalt 243 kronor i månaden för ditt trygghetslarm. När du får eller lämnar tillbaka ditt larm betalar du för hela kalendermånaden, oavsett vilken dag i månaden det är.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/trygghetslarm

Kontakt

Vård- och omsorgsjouren

Besöksadress: Ringvägen 1A, Lund
Postadress:Ringvägen 1 A,222 25 Lund

Tekniska frågor om larm eller kamera:
Telefon: 046-359 52 16, vardagar kl. 08.15–16.00
E-post: jourenteknik@lund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se