Stöd med varuinköp

Du som bor hemma och behöver stöd och hjälp med varuinköp kan ansöka om det. Vilket stöd du kan få beror på dina behov och anpassas individuellt. Oftast stöttar hemtjänsten genom att hjälpa till med beställning av varor på internet.

När du gör dina inköp på internet väljer du själv vilken leverantör du vill ha. Personalen kan ge dig tips och råd så att du kan välja en leverantör som passar dina behov. Du kan också få stöd med att lägga dina beställningar. Plockning och leverans av varor sköts av leverantören du väljer.

Vilken leverantör som passar dig bäst beror på:

  • Hur mycket du handlar för
  • Om du behöver hjälp med uppackning
  • Om du kan betala med kontokort

Tänk på att vissa leverantörer kan ta ut avgifter för leverans, expedition och fakturering.

Hur ansöker jag om stöd?

Kontakta en biståndshandläggare på Myndighetsfunktionen för att ansöka om stöd med varuinköp. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt.

Här hittar du kontaktuppgifter till biståndshandläggarna

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se