Mat

Behöver du stöd med matlagning eller med att beställa hem dagligvaror kan du ansöka om det. Du kan exempelvis få hjälp med att lägga beställningar från affärer eller restauranger, ledsagning för att ta dig till en lunchrestaurang för pensionärer och har du stora behov kan du ha rätt till matlagning i hemmet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se