Aktuellt inom färdtjänsten

Här har vi samlat svaren på den vanligaste frågorna om färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi berättar också om det har skett några förändringar av avtal eller rutiner som det kan vara bra för dig att känna till. Tveka inte att höra av dig om något är oklart!

Nu förbereder vi oss på övergången till ett nytt transportföretag

2021-09-15

Kommunen, Telepass och DRT Solutions har nu arbetat tillsammans i några månader för att få allt på plats inför 1 oktober, då Telepass tar över efter Cabonline. Även resenärer med färdtjänsten behöver förbereda sig på de förändringar som kommer med det nya transportföretaget; beställa med kundnummer, nya kontaktuppgifter, betala mot faktura, möjlighet att beställa via app med mer.

Observera att inga resor som är bokade sedan tidigare hos Cabonline går över med automatik till Telepass, man måste beställa igen. Vi är också tacksamma för alla resor som beställs i god tid, på det viset minskar vi trycket på beställningstjänsten i uppstarten. 

Brist på bilar skapar problem

2021-08-30

Just nu är det besvärligt inom färdtjänsten. SverigeTaxi har inte lyckats få fram tillräckligt med fordon efter att resandet ökat efter sommaren och många resenärer drabbas av att försenade eller uteblivna bilar. Problemen är störst under rusningstid, det vill säga morgon och eftermiddag. SverigeTaxi ansvarar för att lösa problemet, men Lunds kommun arbetar också på olika sätt för att förbättra situationen fram till att en ny entreprenör tar över färdtjänsten den 1 oktober.

Läs mer om läget i färdtjänsten under augusti-september

Utökad möjlighet till ensamåkning upphör 16 augusti

2021-08-03
Nu, när alltfler blivit vaccinerade mot Covid-19 har resandet ökat igen. Så även i färdtjänsten. Under sommaren har det ökade resandet märkts genom att bilarna inte har räckt till. När skolorna startar igen blir det ännu svårare att täcka behovet. Den övriga kollektivtrafiken har släppt på sina restriktioner och från och med den 16 augusti återgår även färdtjänsten till ordinarie rutiner. Det innebär att endast de som är legitimerade för det erbjuds ensamåkning.

Ny färdtjänstleverantör från 1 oktober 2021

Från och med 1 oktober 2021 är det Telepass AB som kör färdtjänst i Lunds kommun. Det ettåriga avtalet har tecknats i avvaktan på att domstol ska avgöra överprövningen av den nyligen genomförda upphandlingen.

Det nya avtalet innebär flera förbättringar för dig som reser med färdtjänsten och du kommer att få information i god tid. Du kommer till exempel att kunna boka din resa både via telefon, app i mobilen eller på en dator.

Är du intresserad av information och nyheter om färdtjänsten i Lund?

Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev!


Coronaviruset: Kan jag resa med färdtjänst? Vilka regler gäller för chaufförerna?

Har du förkylningssymptom eller misstanke om att du har blivit smittad av coronavirus ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter och resor med färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken. Ingår du i någon av riskgrupperna får du själv bedöma om du vill åka med färdtjänst eller allmän kollektivtrafik. Kommunens entreprenör följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för chaufförer som arbetar inom färdtjänsten.   
Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 hittar du på krisinformation.se

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Kontakta SverigeTaxis kundtjänst på tel 046 - 270 13 43, vardagar kl 8-16. Du kan också skicka e-post till kundtjanst.lund@cabonline.com.

Hur länge gäller resegarantin?

Tekniska nämnden har tagit beslut om att resegarantin ska gälla under vår avtalsperiod med Sverigetaxi till och med 30 september 2021. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kronor med avdrag för egenavgiften.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/aktuelltomfardtjansten