Vanliga frågor om färdtjänsten

Tekniska förvaltningen i Lunds kommun ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Utökade tider för ensamåkning med färdtjänst under sommaren

Under coronavåren kunde Lunds kommun tillsammans med trafikföretaget Sverigetaxi erbjuda ensamåkning för färdtjänstresenärer under vissa tider på vardagarna. Nu under sommaren utökas tider till ensamåkning ytterligare.

Från och med måndagen, den 29 juni, i mån av plats, ska färdtjänstresenärer kunna boka ensamåkning när som helst på helgerna och under vissa tider på vardagarna.

Tider då ensamåkning inte är möjlig är följande: måndag till fredag, mellan kl. 07.00–10.00 samt mellan kl. 12.00–16.00. Övriga tider är det fritt fram att boka ensamåkning. Resenären får besked vid beställning av resan.

Möjlighet till ensamåkning beror på ändrade resmönster under sommaren och kan komma att ändras om resandet med färdtjänst ökar mer än förväntat eller om antalet tillgängliga fordon minskar. Resandet ses över kontinuerligt och denna sommartidtabell kommer troligen att ändras i samband med skolstart.

Coronaviruset och sjukdomen covid-19:  Kan jag resa med färdtjänst? Vilka regler gäller för chaufförerna?

Har du förkylningssymptom eller misstanke om coronavirus ska du stanna hemma och undvika sociala kontakter och resor med färdtjänst och den allmänna kollektivtrafiken. Detta för att minska risken för smittspridning. Ingår du i någon av riskgrupperna får du själv bedöma om du vill åka med färdtjänst eller allmän kollektivtrafik. Kommunens entreprenör följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för chaufförer som arbetar inom färdtjänsten.   
Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 hittar du på krisinformation.se

Vi gör telefonundersökningar om färdtjänstresor

Lunds kommun tillsammans med 19 andra kommuner och regioner deltar i en kundnöjdhetsundersökning. Vi har anlitat företaget Ipsos som på uppdrag av Lunds kommun och branschorganisationen Svensk kollektivtrafik ringer till slumpmässigt utvalda färdtjänstresenärer för att ställa frågor om gårdagens resa. Dina personuppgifter skyddas av offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Svaren vi får in kan inte härleda till dig som person. All information som uppringaren Ipsos sparar är avpersonifierad. Dina svar hjälper oss att förbättra vår verksamhet. 
Hjälp oss att förbättra färdtjänsten i Lund 

Vad ska jag göra om jag har klagomål på färdtjänsten?

Kontakta SverigeTaxis kundtjänst på tel 046 - 270 13 43, vardagar kl 8-16. Du kan även skicka e-post till kundtjanst.lund@sverigetaxi180200.se

Hur länge löper avtalet med Sverigetaxi?

SverigeTaxi kör färdtjänsten i Lunds kommun fram till årsskiftet 2020/2021.  Lunds kommun jobbar vidare med framtida lösning. 

Bakgrund: Lunds kommuns avtal med Sverige Taxi gällde ursprungligen till och med 30 juni 2018. Tekniska nämnden tog den 14 februari 2018 beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun från och med 1 juli 2018 till DRT Solutions AB. Avtalet gäller i fyra år. Upphandlingen överklagades och den juridiska processen pågick fram till början av 2020.  När beslutet kom tackade DRT Solutions nej till uppdraget eftersom de bedömde att det var för kort tid kvar av upphandlingstiden för att kunna ta över verksamheten. Avtalet med SverigeTaxi förlängdes därför tillfälligt.  

Hur fungerar resegarantin?

Tekniska nämnden har tagit beslut om att en resegaranti ska gälla under återstoden av vår avtalsperiod med Sverigetaxi. Resegarantin innebär att du kan beställa en vanlig taxi om den beställda färdtjänstresan blir mer än 30 min försenad. Du får ersättning för taxiresan i efterhand, max 600 kr med avdrag för egenavgiften.