Personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt att få ett personligt ombud (PO). Ombudet ger stöd i syfte att stärka dig i din förmåga att leva ett självständigt liv i samhället.

Det kan till exempel handla om att coacha dig till rätt instans i olika ärenden. Det är alltid den enskilde som själv bestämmer om man vill ha stöd från ett personligt ombud. Stödet är kostnadsfritt. Det personliga ombudet har tystnadsplikt. Det finns tre personliga ombud verksamma i Lund.

Kontaktuppgifter till personliga ombud i Lunds kommun

Livet blir lätt övermäktigt och oroligt för mig. Jag behöver känna trygghet och förtroende, och det gör jag för mitt ombud. Jag har inga anhöriga så detta stöd är extra viktigt, berättar Inger som har haft PO i över tio år. (Ur en artikel om personligt ombud från tidskriften Social politik)

Det är bara kommunerna som kan söka statliga medel till personliga ombud, men kommunerna kan sedan välja att sluta avtal med en fristående entreprenör som exempelvis PO-Skåne.

PO-Skåne

PO-Skåne är en organisation för fristående personliga ombud vars syfte är att ta tillvara brukares och anhörigas erfarenheter och kunskaper. PO-Skåne bildades av Skåneavdelningarna inom RSMH och Schizofreniförbundet.

Relaterad information

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se