Psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd, boende, sysselsättning och service utifrån dina behov av oss inom socialtjänsten.

Akuta psykiska problem

När det gäller liv och död, ring 112.

Vuxenpsykiatri, akutmottagning vuxenpsykiatri Lund

Barn- och ungdomspsykiatri, akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri Malmö (gäller även Lund)

Vårt stöd till dig

Socialförvaltningen i Lunds kommun har i uppdrag att hitta bra lösningar tillsammans med dig som är vuxen och lever med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. I dag har vi flera olika former av stöd, boenden, sysselsättning, arbetsrehabilitering med IPS-metoden, öppenvårdsbehandling och rådgivning. Våra medarbetare inom socialpsykiatrin hjälper till att samordna all hjälp och vård som individen får, inte bara av oss i kommunen utan även av sjukvården och andra myndigheter. Syftet är att ge dig bättre förutsättningar för att leva ett självständigt liv. Ibland handlar det bara om att få vardagen att fungera.

Mottagningsenheten – din väg in

Om du inte redan har en kontakt på socialförvaltningen och är osäker på vem du bör vända dig till, kan du börja med att kontakta Mottagningsenheten. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

På Mottagningsenheten kan du med psykisk ohälsa eller missbruksproblem få vägledning och stöd. Detsamma gäller dina anhöriga. Enheten erbjuder personliga möten eller telefonsamtal där vi tillsammans med dig går igenom problemen och sedan får du hjälp vidare till rätt instans.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/psykiskohalsa