Stegvis öppning av träffpunkter, lunchrestauranger och dagliga verksamheter

26 augusti, 2021

Lunds kommuns öppna verksamheter för seniorer och för personer med funktionsnedsättning kommer från och med den 1 september stegvis att öppna upp ytterligare i olika omfattningar och med vissa anpassningar för att vi ska kunna erbjuda trygga arrangemang och minimera spridning av coronaviruset.

Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas.

Läs mer i Lunds kommuns lägesbild med anledning av arbetet med covid-19.

Läs mer om träffpunkterna här.

Läs mer om lunchrestaurangerna här.