Utomhusbesök på äldreboenden

29 juni, 2020

Vi öppnar nu upp för möjligheten att under kontrollerade former låta anhöriga och brukare träffas, utan att riskera att utsätta sig själva eller andra för smitta. Vi följer det nationella besöksförbudet på äldreboenden som gäller till och med den 31 augusti och därför kommer besöken att arrangeras utomhus.

Vår prioritering är fortsatt att skydda våra äldre från smitta och därför kommer utomhusbesöken att ske under tydligt kontrollerade former.

Följande gäller vid besök:

  • Besöken bokas i förväg för att kunna förberedas på ett säkert sätt. Varje besök är 30 minuter långt.
  • Total fysisk distansering. Ingen kroppskontakt får förekomma.
  • Besöken sker utomhus med behörigt avstånd - minst två meter.
  • Besökare och boende kommer från olika håll till besöket.
  • Så få kontaktytor som möjligt, undvik att röra vid bord, glas eller liknande.
  • Vi sätter ut handsprit som ska användas före besöket.
  • Du som besökare tar samhällsansvar, håller god handhygien och besöker inte oss om du upplever minsta symtom.

Besöken kommer att införas succesivt på våra äldreboenden. Du är välkommen att kontakta det enskilda boendet om du har frågor eller vill ha mer information.

Läs mer om våra äldreboenden