Problem med ekonomin?

8 januari, 2020

Så här i januari kan det ibland vara tufft att få pengarna att räcka. Våra budget- och skuldrådgivare erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som bor i Lunds kommun och har problem med ekonomin.

Möt Marie och Camilla som är budget- och skuldrådgivare. Varje år hjälper de många lundabor, som av olika anledningar tappat kontrollen över sin ekonomi.
 
”En del kommer till oss för att pengarna inte räcker. Andra kommer för att de har skulder som de inte vet hur de ska hantera. Det svåraste är egentligen att söka hjälp. Det är så skamfyllt, att det ofta är det svåraste steget att ta. Så när du känner en stress över att få ihop din ekonomi, är det en bra signal att höra av sig till oss.”

Läs mer om vad våra budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med på lund.se/bos

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se