”Att gå en föräldrautbildning har hjälpt vår familj oerhört mycket”

1 april, 2020

Att det kan vara tufft att vara förälder i perioder, känner nog alla som har barn igen. Vi har pratat med en Lundaförälder som valt att gå föräldrautbildningen Komet för barn i åldern 3-11 år. Komet står för kommunikationsmetod och är en kostnadsfri utbildning som erbjuds av socialförvaltningen i Lund och riktar sig till de föräldrar som haft konflikter med sitt barn under en längre tid. Att delta i en utbildning är kostnadsfritt och du kan göra det utan att bli journalförd hos socialförvaltningen.

Varför valde du att gå utbildningen?

– Jag och min man har gått Komet i två olika terminer. Vi hade det lite problematiskt med vår ena dotter och kände att vi behövde hjälp. Jag började leta information på nätet och läste om Komet och de vägledningssamtal man kan få på socialförvaltningen. Vi började med enskilda samtal och det hjälpte oss mycket. Sedan fick vi plats på Komet och deltog varsin termin. Det har hjälpt oss att minska antalet konflikter i vardagen. Vi gick från kanske tjugo konflikter redan innan förskolan till att minska ner det till ett fåtal. Vi fick ett mycket mer behagligt familjeliv och det var positivt för hela familjen. Vi har fler barn och även om detta i första hand handlade om vår dotter så har utbildningen varit bra för hela familjen.

Under de elva träffarna som Komet omfattar får deltagarna göra olika övningar och ta del av olika strategier och verktyg som kan hjälpa dem att undvika att hamna i negativa mönster av ständiga konflikter med sitt barn.

Föräldrar och dotter hand i handFick du några konkreta tips som varit till nytta?

– Ja absolut. Grunden i Komet är att man ser till att planera in en gemensam stund med barnet varje dag, och det har vi anammat. Det handlar om minst 15 minuter varje dag som vi spenderar tillsammans med barnet och då ger henne full uppmärksamhet. Det låter kanske inte så svårt, men det kan det vara när man jobbar mycket. Att hela tiden ha den gemensamma stunden har utvecklat relationen mellan oss och vår dotter, det stärker tryggheten så att det blir färre konflikter. En annan viktig sak är att välja sina strider och inte vara så hård med vissa saker. Vi fick lära oss att jobba med vårt eget beteende. Vi kan inte ändra på barnen – men däremot på oss själva.

Vilken var den viktigaste lärdomen du gjorde när du gick Komet?

– Förutom de konkreta tipsen så är det skönt att veta att alla som har barn kämpar med konflikter ibland. Det finns ett stigma kring att man har det jobbigt hemma så därför är det väldigt skönt att känna att man inte är ensam. Nuförtiden handlar det mycket om att visa upp perfekta utanpå liv och de flesta vill inte berätta om hur jobbigt det kan vara ibland. Men det är många som går igenom det här under olika tider i livet. Vi lever stressiga liv idag, jobbar mycket och den tiden du ger till dina barn ger väldigt mycket tillbaka. Med små medel kan du komma ganska långt.

Vad tycker era barn om att du och din man gått utbildningen?

– När vi satte igång så började vi använda verktygen och hade den gemensamma stunden schemalagd under veckan. Barnen vande sig snabbt vid det, så om vi missade någon gång så undrade de direkt ”ska vi inte ha en gemensam stund”. Så de uppskattade det också.

Var det någon fördel med att ni båda gick utbildningen?

– Genom att båda föräldrarna går kursen så blir det lättare att anamma en ny grej. Vi gick terminerna efter varandra och det gjorde att vi båda var med på det. Vi fick också ett gemensamt språk och en gemensam förståelse för verktygen, vilket underlättat vår kommunikation och även minskat konflikterna mellan oss föräldrar.

Skulle du rekommendera andra att gå Komet eller en annan föräldrautbildning?

– Ja om man har mycket konflikter med barnen och det pågår under en längre tid och inte går över så tycker jag att man ska kontakta socialförvaltningen och be om hjälp. Det finns hjälp att få. Det var inget jag kände till förrän jag började söka efter information. Vi hade läst olika böcker och provat olika metoder men det var inte något som hjälpte. Det som är bra med att gå kursen är att du håller i och testar de nya verktygen under elva veckor. Du har alltid läxa till nästa gång vilket gör att du verkligen måste göra det och det finns någon som följer upp det. Annars kanske det är lätt att det rinner ut i sanden. Stödet du får av gruppledaren och gruppen gör att du får andra infallsvinklar och får höra om andra situationer som du själv kanske inte råkat ut för ännu, men som kommer. Dessutom var det helt fantastiska kursledare, som även delade med sig av personliga erfarenheter!

Här kan du läsa mer om de föräldrautbildningar som Lunds kommun erbjuder.

Boktips till föräldrarBoktips

Två boktips till föräldrar:

"Fem gånger mer kärlek" av Martin Forster
"Vad alla förldrar borde veta" av Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni