25 februari, 2019

Är du eller någon i din familj 65+ med bakgrund i ett annat land? Vill du möta andra seniorer från hela världen?

Seniorer och anhöriga med annan kulturell bakgrund välkomnas till vårens mångkulturella fest. Festen bjuder på musikunderhållning, internationellt café och en presentation av vårens mångkulturella tematräffar. Under eftermiddagen presenteras även nätverkets föreningar i en utställning. Ingen anmälan behövs. 

Lördag 9 mars, kl. 13.00-16.00 
på Träffpunkt Arkivgatan, Arkivgatan 7C, Lund

Festen arrangeras av Världen i Lund - ett samarbete mellan Lunds kommun, ABF MittSkåne och andra lokala föreningar och organisationer. Nätverket arbetar med att informera invånare med bakgrund i andra länder om kommunens möjligheter för seniorer.

Vill du veta mer?
Thomas Göransson, 046-359 64 52, thomas.goransson@lund.se
Carina Röjsel, 046-359 55 93, carina.rojsel@lund.se

Nätverkets medlemmar: ABF, PRO, SKPF, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, IM, Röda korsets internationella hus, Internationella S-föreningen, Hörselskadades förening, Stadsbiblioteket, Seniorverksamheten och Anhörigcenter, Lunds kommun.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se