Familjerätten vill hjälpa fler föräldrar att undvika domstolstvist om barnen

20 augusti, 2019

Semestertider är även separationstider. Under de senaste åren har familjerätten i Lund sett att det blivit allt vanligare med utdragna konflikter där barnen kommer i kläm.

Familjerätten vill hjälpa fler föräldrar att undvika domstolstvister kring barnen. När föräldrarna har svårt att komma överens i en separation kan de komma på samarbetssamtal hos Familjerätten. Nu tar man ett nytt grepp och utvecklar metoden kring samtalen för att stärka fokus på barnen i samtalen. 

”Vi vill tala mer direkt till barnen och även hjälpa föräldrarna att göra det. Vi vill också bli bättre på att bjuda in de barn som vill, att delta i samarbetssamtalen. Det kan handla om att barnen kommer på ett par egna samtal eller att de deltar tillsammans med föräldrarna.”

Familjerättens chef Tommy Persson och en av samtalsledarna, Maria Harvigsson, som arbetar med att stärka fokus på barnen i de samarbetssamtal som erbjuds vid svåra separationer.

För att få till fler samtal direkt med barnen har man familjerätten tagit ett material som riktar sig till de lite äldre barnen i 9 till 15-årsåldern. En illustrerad liten bok om samarbetssamtal och separation, samt en film.

Läs mer om Familjerätten och samarbetssamtal här.