Jourhem sökes!

27 april, 2018

Vill du ha ett annorlunda uppdrag? Kanske har du en flexibel arbetssituation och en möjlighet att hjälpa en ung person. Kanske jourhem är något för dig.

Lunds kommun söker fler jourhem för barn och ungdomar som akut behöver någonstans att bo.

Att vara jourhem innebär att du med kort varsel får ett barn hem till dig. Barnet stannar den tid det tar för socialtjänsten att utreda situationen och hitta lämpliga lösningar, vilket varierar mellan några veckor till som högst några månader.

För att du ska vara aktuell för att hjälpa ungdomar från Lunds kommun vill vi gärna att du bor i kommunen eller nära staden Lund.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se