5 december, 2018

Från den 1 januari 2019 utökar IVO kravet på tillstånd för att få bedriva verksamhet.

Det innebär att privata utförare behöver ha tillstånd även inom följande verksamheter för att kunna ansöka om att bli utförare i Lunds kommun.
• Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL)
• Ledsagarservice enligt LSS
• Biträde av kontaktperson enligt LSS
• Avlösarservice i hemmet enligt LSS
Kravet på tillstånd från IVO gäller även befintliga utförare inom Lunds kommun.

Läs mer på www.ivo.se

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se